Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

Büyük Deniz Gölü

FOTOĞRAF: TURGUT TARHAN

Doğal ve kültürel değerlerinin korunması için Kaçkar Dağları 1994’te milli park ilan edildi. Toplam 51 bin 550 hektarlık alanın büyük bölümü Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde; küçük bir kısmı da Artvin ve Erzurum illerine giriyor. Kaçkar Dağları’nı batıdan Fırtına Deresi, kuzeyden ve doğudan Hemşin Deresi, güneyden ise Barhal Çayı çevreliyor. Bitki varlığı açısından son derece zengin olan bu derelerin vadileri, Türkiye’de ormangüllerinin 3 bin metreye ulaştığı tek yer. Alan ayrıca içerdiği ender ekosistemlerinden dolayı WWF tarafından dünyanın korunması öncelikli 100 bölgesinden biri olarak seçildi.

Milli parkta 18 bin 13 hektar orman bulunuyor. Doğu ladini (Picea orientalis) yöredeki önemli ağaç türlerinden biri. Kaçkar Dağları’nda kurt (Canis lupus), boz ayı (Ursus arctos), tilki (Vulpes vulpes), yabankeçisi (Capra aegagrus) ve çengel boynuzlu dağkeçisi (Rupicapra rupicapra) gibi büyük memeli hayvanlar bulunuyor. Alanda alpin kuş türleri olan dağhorozu (Tetrao mlokosiewiczi) ve urkeklik (Tetraogallus caspius) gibi türler ürüyor. Nadir böcek, sürüngen, kuş, memeli türlerine sahip yörede endemik Karadeniz alası da var. Kaçkar Dağları, yayla geleneğinin en iyi korunduğu yerlerden biri. Milli parkta ekoturizm, termal turizm, kültür turizmi ve doğa sporları giderek gelişiyor.