Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

Ilgız Dağı

FOTOĞRAF: TURGUT TARHAN

Ilgaz Dağı ve yakın çevresinin 1088 hektarlık bölümü 1976 yılında milli park yapıldı. Milli park alanının tamamı 1997 yılında ilan edilen Kastamonu-Çankırı Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi içerisinde kalıyor. Ilgaz, Karadeniz ile İç Anadolu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağında. Alanda 37 endemik bitki türü bulunuyor, bunlardan Festuca ilgazensis gibi 3 bitki türünün bilinen dünya dağılımı Ilgaz Dağları ile sınırlı. Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın kuzeye bakan yamaçlarının alçak kesimleri genel olarak nemcil meşe (Quercus sp.) ve karaçam (Pinus nigra) ormanlarıyla kaplı. Yükseklerde, 1000-1300 metreler arasında gürgen (Carpinus sp.) ve kayın (Fagus sp.) egemen durumda. Bunlara diğer odunsu bitkiler ve yaprağını döken çalı toplulukları da katılıyor. Daha yukarıda, 1500 metre üzerinde ise Uludağ köknarı (Abies bornmulleria) ve sarıçam (Pinus silvestris) saf ya da karışık ormanlar kuruyor. Bu kesim, Türkiye’nin kuzeyine özgü nadir türler bakımından zengin. Alpin kuşak 2 bin-2 bin 200 metreden sonra başlıyor ve birçok endemik tür barındırıyor.