Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

Aladağlar

FOTOĞRAF: TURGUT TARHAN

Kayseri, Niğde ve Adana il sınırları içinde kalan Aladağlar ve yakın çevresinin 54 bin 524 hektarlık bölümü, 1995 yılında milli park  ilan edildi. Yüzey şekillerinin çeşitliliği, zengin bitki ve hayvan topluluğu, kayalardan fışkıran şelaleleriyle ilgi çekici ve doğaseverler için cazip merkezlerden biri.

Aladağlar Milli Parkı, 730 metreden 3 bin 756 metreye yaklaşık 3 bin metrelik yükselti farkına sahip. Bu özellik değişik yaşam ortamlarına yol açtığından alanda çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşıyor. Endemizm açısından önemli olan alanda 57 endemik bitki taksonu bulunuyor. Beşparmakotu (Potentilla aladaghensis) gibi 9 bitki türü tüm dünyada sadece Aladağlar’da görülüyor.

Aladağlar kuşlar açısından da büyük öneme sahip. Alanda kaya kartalı (Aquila chrysaetos), gökdoğan (Falco pregrinus), sakallı akbaba (Gypaetus barbatus), kızıl akbaba (Gyps fulvus), küçük kartal (Hieraatus pennatus) gibi yırtıcı kuş türleri bulunuyor. Ayrıca nesli küresel ölçekte tehlike altında olan küçük akbaba (Neophron percnopterus) alanda ürüyor.

Akdeniz biyomuna endemik Eirenis barani sürüngen türü alanın sakinlerinden.

Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Barbatula seyhanensis isimli içsu balığı alanın önemli türleri arasında. Aladağlar çok sayıda kelebek türüne de ev sahipliği yapıyor. Bu türler arasında nesli küresel ölçekte tehlike altında olan apollo (Parnassius apollo) ile ülkemize endemik Aladağ zıpzıpı (Pyrgus aladaghensis) da bulunuyor.
Hacer Boğazı, Karagöl Deresi Vadisi (Kemikli Boğaz), Susuz Deresi Vadisi, Aksu Deresi Vadisi, Emli Boğazı Aladağlar’ın önemli vadi sistemleri. Demirkazık, Emler, Kızılkaya, Direktaş, Alaca, Kaldı, Gürtepe, Güzeller ve Lahitkaya da Aladağlar’ın önemli zirveleri arasında.