Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

Sülüklü Göl, Spil Dağı

FOTOĞRAF: ULAŞ DİLEK

Manisa’nın hemen yanı başındaki Spil Dağı ve çevresindeki 6 bin 693 hektarlık alan 1968 yılında milli park ilan edildi. Gediz Ovası’nın 60 metrelik seviyesinden başlayan park alanının en yüksek noktası 1517 metre ile Karadağ.

Dağın dört tarafında derin vadiler içinde dere yatakları uzanıyor. Bu sular asırlar boyu vadileri eritip yararak yer yer dik duvarlı kanyonlar oluşturdu. Milli parkın doğusunda içi tamamen sülüklerle dolu Sülüklü Göl yer alıyor.
Zengin bir bitki varlığına sahip olan milli parkta hâkim ağaç türleri kızılçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra). Bunlara saçlı meşe (Quercus cerris) de katılıyor. Dere yataklarında ise çınarlar mevcut.  

Spil Dağı Milli Parkı’nda 70’ten fazla endemik bitki türü mevcut. Bunlardan bazıları ise dünya üzerinde sadece Spil Dağı’nda bulunuyor. Centaurea syplea, Silene syplea gibi türler isimlerini Spil Dağı’ndan alıyor. Bu dağın en önemli bitkilerinden biri de laleler. Bilimsel adı Tulipa oprhanidae olan bu laleler endemik olmasa da Spil ve Manisa’yla özdeşleşen bitkilerin başında geliyor. Bunun dışında bilimsel adı Anemone coronaria olan bitki de literatürde “Manisa dağlalesi” olarak biliniyor.