Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

Hatila Vadisi

FOTOĞRAF: C. OĞUZTÜZÜN

Ormanlarla kaplı Hatila Vadisi, Artvin il merkezine 10 kilometre uzaklıkta. Alanı 17 bin 138 hektarı bulan vadi 1994 yılında milli park ilan edildi. Birçok yan dere ile beslenen Hatila Vadisi yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda. Görkemli bir topografyaya sahip vadinin orta kesimlerinde kanyon ve boğaz tipi vadi oluşumu bulunuyor.
Milli park, aralarında endemik türlerin de bulunduğu çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Hatila Vadisi’nin düşük yükseltilerinde yaprağını döken yayvan yapraklı bitkiler, yüksek kesimlerinde ise iğneyapraklı, her dem yeşil bitkilerden oluşan ormanlar bulunuyor. Vadinin Çoruh Nehri’ne bağlandığı kesimlerde fıstıkçamı (Pinus pinea) yayılış gösteriyor. Bir Akdeniz iklimi bitkisi olmasına rağmen fıstıkçamı bu yörede doğal olarak yetişiyor. Hatila Vadisi ormanları 1960’lı yıllarda Gürcistan ormanlarından gelen zararlı böceklerin tahribatına uğradı. Böceklerle mücadele uzun yıllar devam etti. Milli park sınırları içerisinde yayılış gösteren bitki örtüsünün yüksekliğe göre dağılımı şöyle: 

200-600 metre: Gürgen, yapraklı kayacık, adi şimşir, Çoruh meşesi, patlangaç çalısı, doğu gürgeni, çitlembik, sumak, sandal, ladin, Akdeniz defnesi, nar.

600-800 metre: Adi gürgen, Anadolu kestanesi, çınar yapraklı akçaağaç, ova akçaağacı, doğu Karadeniz akçaağacı, dağ karaağacı, Kafkas ıhlamuru, sivri meyveli dişbudak, sakallı kızılağaç.

800-1400 metre: Doğu kayını, dağ karaağacı, Kafkas ıhlamuru, adi gürgen, akçaağaç türleri, doğu ladini, sarıçam, göknar, porsuk.

1400-1900 metre: Doğu ladini, sarıçam, doğu Karadeniz köknarı.

1900-2400 metre: Ormangülü, üvez, huş.