Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

FOTOĞRAF: HALİM DİKER

Allahuekber Dağları’nda 1914-1915 yıllarında “Sarıkamış Harekâtı”nın gerçekleştiği alan da milli parkın sınırları içinde. Tarihte “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878  Osmanlı-Rus savaşından sonra Kars, Ardahan ve Batum çevresi Rusların eline geçti. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı gemilerinin Sivastopol’u bombalamasının ardından 1 Kasım 1914 tarihinde Rus orduları yeniden saldırıya geçti. 

Başkomutan Vekili Enver Paşa doğudaki Rus kuvvetlerini zayıf görüyor, yapılacak bir taarruzla Doğu Anadolu’da kaybedilen toprakların geri  alınmasını ve harekâtın Kafkasya’ya aktarılmasını mümkün görüyordu. 
Kafkas Cephesi’nde 22 Aralık 1914 ile 19 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan Türk-Rus  savaşı “Sarıkamış Harekâtı” olarak anılıyor. Üçüncü Ordu, “Sarıkamış Çevirme ve Kuşatma Harekâtına” 24 Aralık 1914 günü başladı. Bu harekâtın planlanan güzergâhı yaklaşık 3 bin 100 metreye ulaşan Allahuekber Dağları’nı geçerek Sarıkamış’a ulaşmaktı.