Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

Küre Dağları

FOTOĞRAF: ALİ İHSAN GÖKÇEN

Küre Dağları nemli karstik ormanları, bitki türleri ve yaban hayat zenginliğiyle önemi uluslararası düzeyde kabul edilmiş ormanlar arasında. Küre Dağları’nın batısında 37 bin hektarlık alan 2000 yılında milli park ilan edildi. Avrupa’da acilen korunması gereken “100 Sıcak Nokta”dan biri Küre Dağları. Kayın (Fagus sp.), gürgen (Carpinus sp.), kestane (Castanea sativa), akçaağaç (Acer sp.), dişbudak (Fraxinus sp.), Uludağ göknarı (Abies nordmanniana ssp., Bornmuelleriana), karaçam (Pinus nigra), sarıçam (Pinus silvestris) ormanlardaki ağaç türleri arasında. Önemli bitki alanı (ÖBA) ve önemli doğa alanı (ÖDA) da kabul edilen parkta 675 bitki türü tespit edildi.  “Doğal arboretum” olarak tanımlanan bölgede dev kayın ağaçları, doğal anıt olarak koruma altında.