Türkiye Balık Atlası

Kitap

Adabeyi (Scorpaena scrofa) (İng. Largescaled scorpionfish)

FOTOĞRAF: H. AKBATUR

Ilıman denizlerde yaşayan bir balık türü olan iskorpit, bir anlamda dünyanın hem en güzel, hem de en çirkin balığıdır. Dünya üstünde 300’ü aşkın iskorpit türü vardır. Kıyılarımızda iskorpit adı verilen beş türü bulunur. İskorpitin dikenlerinde zehir vardır.

İskorpitin ortalama büyüklüğü 20-30 santimetredir. En fazla 66 santimetre uzunluğunda olanlarına da rastlanır. Suların 370 metre derinliğe kadar olan bölümlerinde kumlu, çamurlu, kayalık ve algli zeminlerinde tek başına yaşar. Küçük balıklar, deniz kurtları, küçük kabuklularla beslenir.

İskorpitin üreme dönemi yaşadığı denize göre değişir. Karadeniz’de haziran-eylül, Ege’de ise şubat-aralık ayları arasında yumurta bırakır.

Eti beyaz ve lezzetli olan iskorpitin tulumu çıkarıldıktan sonra tavası, buğulaması, pilakisi ve çorbası yapılır.

Ekonomik değeri orta derecededir. Fanyalı ağlar ve zokalı iskorpit takımıyla avlanır. Dikenleri zehirli olduğu için çok dikkat edilmesi gerekir.