Türkiye Balık Atlası

Kitap

(Diplodus sargus) (İng. White seabream)

FOTOĞRAF: F. BÜYÜKBAYKAL

Türkiye’nin bütün denizlerinde görülür. Akdenize özgü endemik balıklardandır. Karagöz ile aynı ailedendir.

Kayalık, kumlu, algli zeminlerle deniz çayırlarında 50 metreye kadar olan derinliklerde yaşar. Boyu 45 santimetreye kadar varır ama 15-30 santim boyundaki bireyleri yaygındır.

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’e kadar uzanan popülasyonu fazlaca etçildir. Vücudunun yanlarında biri açık diğeri koyu dokuz adet dikine şeritler bulunur. Kuyruk sapının hemen ön kısmında koyu bir bant ile yüzgeç ve solungaç kapaklarında siyah bantlar vardır.

Mart ayından başlayarak kasım ayına kadar uzanan geniş bir zaman diliminde ürer. Erkekler 20 santimetre boyunda ve üç yaşında, dişiler ise 25 santimetre boyunda ve dört yaşında eşeysel olgunluğa erişirler.

Ekonomik değeri vardır ve bol miktarda dip trolü ve uzatma ağları ile avlanırlar.