Türkiye Balık Atlası

Kitap

(Siganus rivulatus) (İng. Marbled spinefoot)

FOTOĞRAF: F. BÜYÜKBAYKAL

Türkiye kıyılarında Ege ve Akdeniz’de yaşar. Bir Kızıldeniz göçmeni olan bu türün (ve aynı aileye mensup esmer sokarın) sırt yüzgeçlerinin ve göğüs yüzgeçlerinin ilk dikenlerinde zehir bulunur. Bu zehir hafif sancı verir ve yaralara neden olur.

Beyaz sokar kayalık ve algli zeminlerde 60 metreye kadar olan derinliklerde yaşar. En fazla 40 santimetreye kadar boylanır. Esmer sokardan kuyruk yüzgecinin çatallı olmasıyla ayırt edilir.

Temmuz-ağustos ayları arasında yumurtlar. Yaklaşık ikinci yaşında, 14-15 santimetre boylarında eşeysel olgunluğa erişir. Özellikle uzatma ağlarıyla avlanır. Zıpkınlar avcılığı ise Akdeniz kıyılarında yapılır. Türkiye’nin güney kıyılarında bol miktarda avlanır.