Türkiye Balık Atlası

Kitap

Malta Palamudu (Naucrates ductor) (İng. Pilotfısh)

DEA PICTURE LIBRARY / DE AGOSTINI PİCTURE LIBRARY / GETTY IMAGES

Bu balık adını köpekbalığı, orkinos, manta, balina gibi büyük deniz canlılarının yanı sıra yelkenlilere eşlik etmesinden, onlara bir tür kılavuzluk yapmasından alır. Keskin gözlere sahip olan kılavuzbalığı, yakınlardaki avı hemen görüp oraya doğru yüzerek bir şekilde köpekbalığına kılavuzluk yapar. Kılavuzbalığı köpekbalığına yapmış olduğu bu iyiliğin karşılığını ise köpekbalığından artakalan kırıntıları yiyerek alır.

Bir köpekbalığıyla birlikte hareket eden kılavuzbalığı sürüsünün, köpekbalığının yakalanmasından sonra saatlerce bu köpekbalığını aradığı bilinir. Bugüne kadar yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bulgular, kılavuzbalığının içgüdüsünün kendisinden iri olan bir cismin yanında yüzmek olduğunu gösteriyor.

Kılavuzbalığının diğer adı da malta palamududur. Ancak tür ve aile olarak palamutla hiçbir ilgisi yoktur. Ortalama boyu 50 santimetredir.

Ilık ve tropik denizlerin su yüzeyine yakın bölümlerinde yaşayan kılavuzbalığı, Türkiye sularında esas olarak Akdeniz, Ege ve Marmara’da bulunur. Karadeniz’de ise nadiren rastlanır.

Eti lezzetli değildir. Bu yüzden ekonomik değeri pek yoktur. Oltayla avı yapılmaz.