Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Sargıyeri Şehitliği

İlk kez 1945 yılında yapılan şehitlik, Alçıtepe köyünün batı yönünde ve köye yaklaşık 700 metre uzaklıkta, Zığındere (veya Sığındere) Vadisi’nin içinde, Nuri Yamut Anıtı’na giden yolun sağ yanında yer alır. Kültür Bakanlığı tarafından 1992 yılında yeni baştan düzenlenmiştir. Bazı kaynaklarda buradaki şehitlikte 60 şehidin yattığı belirtilmekteyse de tam sayı kesin olarak bilinmemektedir.

Meyilli bir arazi üzerinde oluşturulmuş olan Sargıyeri Şehitliği’nin yer aldığı alanda, Şevki Paşa Haritası’nın 36 No’lu paftasında işaretle belirtilmiş bir şehitlik alanı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Sargıyeri Şehitliği’nin, gerçek şehitlik alanı üzerinde yer aldığı söylenebilir.

Şehitliğin bulunduğu alanın etrafı duvar ile çevrili olup, kemerli genişçe bir kapıdan içine girilmektedir. Şehitliğin ortasında, üzerinde defne dalları motifi olan ve 18 basamakla çıkılan bir anıt bulunmaktadır.

Anıtın kitabesinde; “Zığındere Sargıyeri Şehitliği, 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916” ibaresi yazılıdır. Giriş kapısı ile anıt arasında 4 metrelik bir kot farkı vardır.

Etrafı karaçam ve servi ağaçları ile çevrili şehitliğe, dere yatağı üzerine inşa edilmiş bir köprüden geçilerek girilmektedir. Giriş bölümünün sol yanında Prof. Tankut Öktem tarafından yapılmış, yaralı iki Türk askerini temsil eden bir heykel bulunur.

İçindekiler