Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Büyük Kemikli Burnu Kitabesi

Suvla Körfezi’nin kuzeybatı kıyıları küçük koylarla girintili çıkıntılı bir yapı oluşturmakta ve sarp kayalıklardan oluşan dar bir burun olan Büyük Kemikli Burnu ile son bulmaktadır. İngilizler bu burnu, “Suvla Point” (Suvla Ucu) olarak tanımlamışlardır. Büyükkemikli Burnu, Gelibolu Yarımadası’nın kuzey kıyılarında seyreden gemiler için denizden bakıldığında belirgin bir nokta olarak gözükmektedir. Burun ve Kireçtepe’nin denize ulaştığı yerler kayalık ve uçurumlardan oluşmaktadır. Burada bulunan kitabe, 20 Aralık 1915’te Anafartalar bölgesindeki son İngiliz kuvvetlerinin tahliye edildiği Suvla Koyu’na hâkim küçük bir tepenin üstüne yerleştirilmiştir. Mimar Ahmet Gülgönen tarafından tasarlanan yazıt taş kaplamadır. Anıtın üzerinde şu yazı bulunmaktadır:

“1915 yılının 25 Nisan sabahı Arıburnu’na, 6/7 Ağustos gecesinde Anafartalar limanına çıkan düşman kuvvetleri aylar süren muharebelerden sonra Gelibolu Yarımadası’ndaki Türk savunmasının geçilemeyeceğini anlayarak 20 Aralık’ta bu cepheleri boşalttı.”

İçindekiler