Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Twelve Tree Copse (On İki Ağaç Korusu) Mezarlığı

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı bünyesindeki en büyük İngiliz mezarlığıdır. Eski haritalarda “Radavuz Mevkii” olarak adlandırılan bölgede bulunur. Zığındere Vadisi’nin doğu tarafında, yine eski haritalarda “Delile Sırtı” olarak tanımlanan sırtın üzerindedir. Mezarlığın bulunduğu alan ve yakın çevresindeki arazi, bilhassa III. Kirte ve Zığındere muharebeleri sırasında kanlı çarpışmalara sahne olmuştur.

İngilizlerin 86. ve 87. tugaylarına bağlı askerleri tarafından Twelve Tree Copse (12 Ağaç Koruluğu) olarak isimlendirilen yer, bugünkü mezarlığın hemen güney yanında bulunan çamlık bir alandır. Bölgeye adını veren ağaçlar, muharebeler sırasındaki bombardımanlarda tahrip olmuş ve ateş yakmak ya da siper tahkimatı için kullanıldığından, tamamen yok olmuştur.

Mezarlıkta şu ifade yer almaktadır: “Burada, Mayıs 1915’te, İkinci Kirte Muharebesi’nde ölen ve mezarları sadece Tanrı tarafından bilinen, Yeni Zelanda subay ve erlerinin isimleri yazılıdır.” Mezarlığın kapladığı alanın içine, buraya ismini veren ağaçları simgelemek için 12 adet çam ağacı dikilmiştir.

İçindekiler