Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

İkiz Koyu

İkiz Koyu ve kuzeydoğusundaki sırtlarda bu gelişmelerin yaşandığı sırada, 26’ncı Alay Komutanı Yarbay Hafız Kadri Bey’in, Ertuğrul ve Tekke koylarını savunmakta olan 3. Tabur’a takviye olarak gönderdiği 2. Tabur’un 7. Bölük’ü, Seddülbahir istikametinde intikal halindeydi.

Bölük düşmana görünmemek için kısmen örtü ve gizleme sağlayan İkiz Koyu doğusundaki Kirte Deresi’nin yatağı üzerinden ilerlemekteydi. Bu sırada 7. Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, İkiz Koyu’ndaki durumu fark etti ve hemen müdahale etmeye karar verdi.

Yaklaşık 250 mevcutlu 7. Bölük, o sırada mevcudu neredeyse 3 tabur seviyesine ulaşmış olan düşmana, saat 08:15 civarında ateş açtı.

7. Bölük’ün İkiz Koyu çıkarmasına müdahale ederek giriştiği mücadele, ağır zayiat vermesine rağmen akşama kadar sürmüş ve düşmanı kıyı başında tespit ederek 3. Tabur’un kuşatılmasını ve belki de Seddülbahir’deki Türk savunmasının olmadık bir anda çözülmesi engellemiştir.

7. Bölük’ün kahraman Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, yeri geldiğinde sorumluluk almanın ve inisiyatif kullanmanın ne kadar önemli olabileceğinin seçkin bir örneğini vermiş, ancak o günkü muharebede şehit olmuştur.

İçindekiler