Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Muharebeler sırasında İkiz Koyu’nun görünümü.

GÜRSEL AKINGÜÇ ARŞİVİ

Seddülbahir’de mevzilenen Türk savunmasını, Ertuğrul Koyu ve Tekke Koyu sahillerine yapılacak çıkarmalar ile bir hamlede aşacaklarını düşünen İngilizler, adı geçen koyların haricinde diğer bazı noktalara da çıkarmalar planladılar.

Bu noktalardan biri de İngilizler tarafından “X” olarak kodlanmış İkiz Koyu idi. İkiz Koyu’nun derinliğinde uzanan arazi, buraya yapılacak bir çıkarmanın kolayca yayılmasına ve Seddülbahir bölgesini savunan 26. Alay’ın 3. Tabur’unun geri bölgesinden kuşatılmasına olanak sağlayacak yapıdaydı. Çünkü bu arazi, Seddülbahir’e kadar savunmasızdı ve İngilizler de bu durumdan kolayca yararlanabilirlerdi.

Önceden planlandığı şekilde, 25 Nisan 1915 sabahı İkiz Koyu’na, iki kademe halinde takviyeli bir tabur çıkardılar.
Çıkarmanın başladığı saatlerde İkiz Koyu’na bakan yamaçlarda 9-10 kişilik bir manga Türk askeri bulunmaktaydı. Bu manga, İkiz Koyu’nun yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyindeki Zığındere ağzında bulunan 26. Alay, 2. Tabur’unun, 6. Bölük’üne bağlıydı ve gözetleme postası olarak bölgede görev yapmaktaydı.

İngiliz çıkarmasının ilk kafilesi, saat 06:15 civarında İkiz Koyu sahiline ulaştığı sırada, yukarıda sözü edilen 9-10 kişilik mangayı oluşturan askerler ilk ateşi açtılar. Çıkarmayı destekleyen HMS Implacable muharebe gemisinin yakın mesafeden açtığı etkili topçu ateşine rağmen bu küçük Türk birliği, direnmeye çalıştı.

Ancak çok üstün düşman kuvveti karşısında yok olmak kaçınılmazdı. Oysa bir an önce buradaki durumun bölük komutanına rapor edilmesi gerekmekteydi. Bu nedenle Zığındere ağzı yönünde çekilerek durumu komutanlarına bildirdiler. İkiz Koyu’ndaki çıkarmayı haber alan 6’ncı Bölük komutanının gönderdiği 35-40 civarındaki Türk askeri bölgeye gelerek, İkiz Koyu’na kuzeybatı yönünden hâkim Kızıltoprak Sırtı’nda mevzilenerek karaya çıkan düşmana müdahale etmek istedilerse de takviyeli İngiliz taburu karşısında yetersiz kaldılar.

İçindekiler