Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Yusufçuk Tepe Kitabeleri

Anafarta toplarının bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre sonra, ancak yakınına gelindiğinde fark edilen, sola sapan bir yol vardır. Bu yol, Küçük Anafarta köyüne gelmeden önce Yusufçuk Tepe-Mestan Tepe istikametine yönelmektedir. Bu yola sapıldıktan yaklaşık 3 kilometre sonra Yusufçuk Tepe’ye varılır. Yusufçuk Tepe, güneyinde yer alan İsmailoğlu Tepeler ile birlikte, 6 Ağustos 1915 gecesi saat 22:00 civarında Küçük Kemikli Burnu güneyindeki ve Suvla Koyu içindeki sahillere çıkarma yapan 9. İngiliz Kolordusu’nun, Anafartalar Ovası’na bütünüyle hâkim olabilmek için ele geçirmeye çalıştığı başlıca hedefler arasındaydılar. 8 Ağustos 1915 günü Yusufçuk Tepe bir ara İngilizlerin eline geçtiyse de kısa bir süre sonra Türk karşı taarruzu ile geri alındı. Düşman, İsmailoğlu Tepelere ise hiçbir zaman ulaşamadı.

Oldukça şiddetli çarpışmalara sahne olan ve Anafartalar Cephesi’ndeki muharebeler süresince Türk ileri hatlarının batıya bakan yamacı üzerinde yer aldığı Yusufçuk Tepe, günümüzde üç kitabeye ev sahipliği yapmaktadır. Kitabeler, Yusufçuk Tepe’nin zirvesinde, Küçük Anafarta köyünden Suvla Koyu ve Mestan Tepe istikametinde uzanan yolun sağ yanında, yol seviyesinden biraz daha yüksek bir alanda yer almaktadırlar.
16. Türk Kolordusu Komutan Yardımcısı Albay Hans Kannengiesser’in Yusufçuk Tepe dediği bu tepeye İngilizler “Scimitar Hill” (Pala Tepesi) adını vermişlerdir. Bunun sebebi, üzerindeki sarı taşlar ve çakıl bulunan tırpan şeklindeki bu yükseltiyi eski bir Türk palasına benzetmeleridir.
Anıtı oluşturan üç adet taş kaplama kitabelerin üzerinde, güneydeki yazıttan başlayarak sırasıyla şu ifadeler yer almaktadır:

“Arıburun cephesindeki Türk kuvvetlerini kuşatmak için 7 Ağustos 1915 günü Anafartalar limanına çıkan düşman kuvvetleri zayıf gözetleme birlikleri karşısında İsmailoğlu ve Yusufçuk Tepe’lere kadar ilerledi.”
“Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal’in komutasındaki Türk Kuvvetleri 9/12 Ağustos 1915’te, 1. Anafartalar Muharebesi’nde düşman kuvvetlerini yenerek, onları Kireçtepe ve Mestantepe hattına attı.”
“İki tarafın daha büyük kuvvetleri ile 21/22 Ağustos 1915 günü yapılan II. Anafartalar Muharebesi sonunda düşmanın Sivritepe ve Mestantepe hattında taarruz gücü kırıldı. Bu muharebelerde Türkler 8 bin 155 şehit, düşman da 19 bin 850 kayıp verdi.”

Anıt, Kültür Bakanlığı tarafından, 14 Kasım 1980’de korunması gereken kültürel varlık olarak tescil edilmiştir.

İçindekiler