Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Ertuğrul Tabyası

Ertuğrul Tabyası, Seddülbahir köyünün batısında, Ertuğrul Koyu’na hâkim, Gözcübaba Tepesi’nin Ertuğrul Koyu’na doğru uzanan güney yamacı üzerinde, denize dönük olarak bulunmaktadır. Boğaz girişini korumakla görevli dört tabyadan biri olup, Sultan II. Abdülhamit devrinde Asaf Paşa’nın çalışmaları sonucu yaptırılmıştır.
Ertuğrul Tabyası, üç bonet ve bunların arasında bulunan iki adet top platformundan ibarettir. Günümüzde tabyanın hemen kuzeydoğu yanında,  Yahya Çavuş Şehitliği ve Anıtı vardır.

Tabyanın yapıldığı dönemde hemen arkasındaki araziye ayrıca askeri amaçlı bir bina daha yaptırılmıştır. Söz konusu bina, Çanakkale Muharebeleri sırasında harap olmuş, geçen zaman içinde binanın toprak üzerindeki kalıntıları da tamamen yok olmuştur. Ayrıca ortadaki bonetin giriş kapısı üzerindeki yeri belirgin bir şekilde duran tabyanın kitabesi de muhtemelen muharebeler sırasında yok olmuştur.

 Ertuğrul Tabyası, 14 bin 800 metre azami menzili olan iki adet 240/35 mm’lik uzun namlulu Krupp yapımı top ile teçhiz edilmiştir. Bu toplar, Çanakkale Muharebeleri sırasında, 5. Ağır Topçu Alayı, 1. Tabur, 2. Batarya’yı oluşturmaktadır. Toplardan birinin namlusu ve kundağına ait bazı parçalar, günümüze ulaşabilmiş ve hâlâ tabya üzerindeki yerinde durmaktadır.

İçindekiler