Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Yarbay Doughty Wylie’nin Harapkale Tepesi üzerindeki mezarının ilk dönemdeki durumu.

GÜRSEL AKINGÜÇ ARŞİVİ

Yaklaşık 47 metre yüksekliği ve doğrudan Ertuğrul Koyu sahili ile Seddülbahir köyüne bakan konumuyla bölgedeki en önemli yükseltilerden biridir. Ertuğrul Koyu’nun kuzey yamacının en uç noktasıdır. Üç yönden yükselen yamaçlarla çevrelenen Ertuğrul Koyu, savunma açısından değerlendirildiğinde, sahili tam olarak cepheden gören kritik bir konuma sahiptir. Üzerinde yer alan eski bir kale kalıntısı nedeniyle “Harapkale Tepesi” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu kaleden günümüze ulaşabilen kalıntılar çok azdır.

İngilizler tarafından yüksekliğinin “foot” cinsinden karşılığı ve Yarbay Doughty Wylie’nin mezarının burada bulunması nedeniyle “141 Rakımlı Tepe” ya da “Doughty Wylie Kalesi” olarak adlandırılmıştır.

Bölgeyi 25 – 26 Nisan 1915 günlerinde savunan 26. Alay, 3. Tabur’un son savunma mevzileri ve tabur muharebe idare yeri, bu tepenin üzerinde yer almıştır. Bir anlamda Harapkale Tepesi, Seddülbahir sahillerini savunan Türk taburunun son savunma mevzisidir.

Ölümünden sonra “Victoria Cross” nişanı ile ödüllendirilen Yarbay Charles Doughty-Wylie ise Harapkale Tepesi üzerinde, vurulup öldüğü yere gömülmüştür. Mezarı sonraki yıllarda CWGC (Commonwealth War Greaves Commission – İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlıkları Komisyonu) tarafından, günümüzdeki haliyle düzenlenmiştir.

İçindekiler