Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Kocadere Hastane Şehitliği

Kocadere köyünün yaklaşık 1,5 kilometre kadar güneybatısında, Köyaltı mevkiinde yer almaktadır. Şehitlik, Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında, 1915 yılında oluşturulmuştur.

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında, Arıburnu Cephesi’nin geri bölgesinde, Kocadere köyü, Köyaltı mevkiinde ilk olarak 5. Tümen’in sıhhiye bölüğü tarafından bir sargıyeri kurulmuştur. Daha sonra aynı bölgeye 16. Tümen’in sahra hastanesi de gelmiş ve burada yaralı askerlerimize verilen hizmet geliştirilmiştir.

Bölgede görev yapan 5. Tümen Sıhhiye Bölüğü Sargıyeri ile 16. Tümen Sahra Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybedip şehit düşenler, günümüzdeki şehitliğin yer aldığı alanda, bireysel mezarlara gömülmüşlerdir. Söz konusu şehitlik alanı Şevki Paşa Haritası’nın 16 No’lu paftasında işaretle belirtilmiştir.

Şehitlerimizin gömülü olduğu alan, 2005 yılında günümüzdeki haliyle Orman Bakanlığı tarafından yaptırılana kadar, tamamen kaderine terk edilmiş ve etrafı tarlalar ile çevrilmiş bir halde idi.

Aslında şehitliğin kapladığı alanın önemli bir bölümünün, çevredeki tarlalarda yapılan zirai faaliyetler sırasında yok olduğu anlaşılmaktadır. Muharebeler döneminde şehitliklerin oluşturulduğu alanlar, genellikle yumuşak zeminli olduğu için dere yataklarına yakın bölgelerden tercih edildiği dikkate alındığında, buradaki şehitlik alanının da az ilerideki dere yatağına kadar uzanıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak günümüzde şehitlik içerisinde yer alan şehit mezarlarının sayısı ancak 40-50 civarındadır. Şehitliğin yakın çevresinde önceden var olduğu düşünülen diğer şehitlerimizin mezarlarına ait herhangi bir iz bulmak ise artık ne yazık ki mümkün değildir.

İçindekiler