Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

İlk kurulduğu günden bu yana, yaklaşık 5 bin yıldır sürekli insanların yaşadığı nadir yerleşimlerden biridir. Tarihte bilinen ilk adının, “Madyta” olduğu bilinmektedir. Daha sonraları kent, “Madytos” adıyla tanımlanmıştır. “Madytos” adına, 787 yılında İznik’te yapılan “7. Ruhaniler Toplantısı” kayıtlarında rastlanılmıştır. Bu kayıtlarda tespit edilen “Madytos Piskoposluğu” ibaresi, o dönemde burasının bölgedeki önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğunun en belirgin göstergesi olarak kabul edilir.

Gelibolu Yarımadası’nın 1354 yılından itibaren Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte “Maydos” olarak anılmıştır. Çanakkale Muharebeleri döneminde de aynı isim kullanılmıştır. “Maydos” ismi, 1934 yılında, “Eceabat” olarak değiştirilmiştir. Eceabat ismi, Gelibolu Yarımadası toprakları üzerinde şehit düşen ilk Türk komutanı Halil Ece Bey’e atfen verilmiştir.

Çanakkale Muharebeleri sırasında kasaba içinde, günümüzdeki “Gençlik Merkezi” binasının bulunduğu yerde, bir askeri hastane olduğu bilinmektedir. Eceabat ilçe merkezi, sözü edilen hastane de dâhil olmak üzere, askeri anlamda belirgin bir hedef olmasını gerektirecek hemen hiçbir şeyi barındırmamış olmasına rağmen, müttefik uçakları ve gemilerince defalarca bombalanmıştır.

İçindekiler