Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Çanakkale Muharebeleri’nde Türk askerleri bir top bataryası başında.

TUNCA ÖRSES ARŞİVİ

Conkbayırı’ndan ayrılıp Su Yatağı üzerinden hareket edildiğinde, güzergâh olarak takip edilen tek yönlü yol, Kaba Tepe Tanıtım Merkezi’nin hemen yanında Eceabat-Kaba Tepe yolu ile birleşir. Su Yatağı’ndan itibaren Kaba Tepe Tanıtım Merkezi’ne doğru ilerleyen güzergâh boyunca sürekli alçalan tepeler hattı üzerinde Sancak Tepe, Kemal Yeri, Gök Tepe ve Kavak Tepe gibi önemli mevkiler yer alır. Bu önemli mevkilerin yer aldığı yol boyunca ilerlenirken sol tarafta, doğu yönünde, Kocadere Köyü ve Kocadere Hastane Şehitliği görülür.
Arıburnu Cephesi’ndeki muharebeler süresince, cephenin orta kesiminde görev yapan Türk topçu bataryaları, genelde bu tepeler hattı üzerinde yer alan yolun sol yanında, Kocadere köyüne bakan yamaçlarında mevzilenerek görev yapmışlardır. Bu nedenle de bu sırta “Topçular Sırtı” adı verilmiştir. Topçular Sırtı, Conkbayırı’ndan Kaba Tepe’ye uzanan şekliyle muharebeler sırasında Arıburnu Cephesi’nde çarpışan Türk kuvvetlerinin en önemli geri bölgesi olarak değerlendirilmiştir. Sancak Tepe hizasından itibaren yolun sağ yanına, batı yönüne bakıldığında ise Arıburnu Cephesi’nin ileri hattını oluşturan sırtlar, neredeyse bütünüyle görülebilir.

İngilizler ise daha çıkarmalar başlamadan önceki dönemde, çıkarma ile ilgili planlarını hazırlarken, Anzak kolordusu tarafından ilk aşamada işgal edilecek bu sırtı belli başlı hedeflerden biri olarak belirlemişler ve kendi haritaları üzerinde “Third Ridge” (Üçüncü Sırt) olarak isimlendirmişlerdir. İngilizlerin bütünüyle ele geçirmeyi planladığı Topçular Sırtı’na ise sadece 25 Nisan 1915 günü Teğmen Liutit komutasındaki küçük bir öncü müfrezesi ulaşabilmiş, onlar da kısa bir süre sonra kendi mevzilerine geri dönmek zorunda kalmışlardır.

İçindekiler