Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Su Yatağı

FOTOĞRAF: GÜRSEL AKINGÜÇ

261 Rakımlı Tepe hizasında, doğuya doğru uzanan küçük bir plato şeklindedir. Bu küçük platonun güneye doğru uzanan yamacı, Dik Dere ve Uzun Dere’nin başlangıç (memba) noktasının bulunduğu yerdir.
Adı geçen bu iki dere daha güneyde, Edirne Sırtı’nın güney ucunda, Yarbay Hüseyin Avni Bey’in mezarının hemen doğusunda birleşip Karayörük Deresi’ni oluştururlar. Conkbayırı’nın güney kesiminde kalan derelerin önemli bir bölümünün memba noktası olduğu için “Su Yatağı” olarak tanımlanmıştır.     
Conk Tepesi bölgesinden ayrıldıktan sonra Su Yatağı üzerinde solda, Kör Dere’ye bakan yamacın kıyısında küçük bir tabela durur. Bu tabelanın üzerinde yazılı olan ifade şöyledir:
“Atatürk’ün 9’u 10 Ağustos’a bağlayan geceyi geçirdiği yer-8. Tümen Karargâhı-Su Yatağı”.

İçindekiler