Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

83 Rakımlı Tepe / Kemal Bey Tepesi

Çanakkale Şehitler Abidesi yönünde ilerlerken, Yarbay Hasan Bey Anıtı hizasından yaklaşık 300 metre sonra, Seddülbahir yol ayrımına gelmeden, yolun sağ yanında görülen en yüksek noktadır. Yolun sağ yanında, yola paralel olarak uzanan sırtın (Yüzbaşı Şevki Sırtı) Morto Koyu yönünde alçalmaya başladığı noktada, sırtın ufuk çizgisi üzerinde yer alır.

Yola doğru uzanan yamacı, seyrek zeytin ağaçlarının yer aldığı tarlalar ile bezeli olup aslında bir tepe şeklinde görülmez. Günümüzde yoldan bakıldığında üzerinin, çalı türü bodur bitkiler ile kaplı olduğu görülür.
Muharebeler sırasında Fransızlar, yaptıkları hava keşifleri sonucu buradaki Türk mevzilerinin şekli nedeniyle bu tepeye, fasulye anlamında “Haricot” adını vermişlerdir. Aslında tepenin üst kısmına çıkılırsa, bölgedeki siperlerin izleri, kısmen de olsa görülebilmektedir.  

İçindekiler