Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Conk Tepesi ile Kocaçimen Tepesi arasında yer alır. Conk Tepesi üzerinden bakıldığında tek bir tepe gibi görünse de aslında iki küçük kabartı şeklindedir.
Bu iki küçük kabartı şeklindeki tepeciklerden Conk Tepesi tarafında olanı “Sinem Sırtı”, Kocaçimen Tepesi tarafında olanı ise “Vefik Tepe” olarak anılır. Bu isimlerin nasıl verildiği bilinmemekle birlikte, iki küçük tepeciğin ikisine birden “Besim Tepeler” adı verilmiştir.
Bu tepeciklerin her ikisini birlikte tanımlayan ismin ise 8/10 Ağustos 1915 tarihli Conkbayırı Muharebesi sırasında, yükseltinin doğu yamacı üzerinde mevzilenerek görev yapan dağ topçu bataryasının komutanı Üsteğmen Besim’in anısına verilmiş olması muhtemeldir.

İçindekiler