Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Kudsi Bey Tepesi

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Fransız kuvvetlerinin Alçıtepe istikametinde ulaşabildikleri son noktadır.
Alçıtepe Bakı Terası yolu üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi yönünde gidilirken yolumuz, Alçıtepe köyünden gelip yine aynı yöne giden bir diğer yol ile kesişir. Her iki yolun birleştiği noktada, yolun sağ yanında, üzeri ağaç ve çalılarla kaplı küçük bir yükselti görülür. Bu yükselti, Seddülbahir Cephesi’ndeki muharebeler sırasında 7 Ağustos 1915 günü şehit düşen 55. Piyade Alayı, 1. Tabur Komutanı Binbaşı Hafız Kutsi Bey’in adıyla anılan, 86 metre rakımlı Kutsi Bey Tepesi’dir. Kereviz Dere’nin kuzeybatı yamaçlarına hâkim bir noktada, Alçıtepe’nin güneybatı yönünde uzanan ve “Yüzbaşı Şevki Sırtı” olarak tanımlanan sırtın üzerinde yer alır. Bazı haritalarda “Kuddusi Bey Tepesi” olarak da gösterilmektedir.

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Fransızlar, yaptıkları hava keşifleri sırasında bu noktada bulunan Türk siperlerinin bir dörtgen şeklinde olduğunu gördüklerinden, buraya “Quadrilateral” (dörtgen) adını vermişlerdir.
28 Haziran-5 Temmuz 1915 tarihleri arasında, bilhassa cephenin kendilerine göre sol kanadında yaklaşık 1 kilometre ilerleyen İngiliz kuvvetleri ile beraber taarruz eden Fransızlar da bu tepe üzerindeki Türk hatlarının bir bölümünü, 30 Haziran 1915 günü ele geçirmişlerdir.

Taarruzlarını daha da ileri götürmek isteyen Fransız kuvvetleri, Kerevizdere Vadisi’ne bütünüyle hâkim olmak ve bu vadinin kuzeydoğu yamacını oluşturan Cesaret Sırtı’nı da ele geçirmek amacıyla 12-13 Temmuz 1915 günlerinde Türk hatlarına yönelik çok şiddetli taarruzlar düzenlediler.
“İkinci Kerevizdere Muharebesi” olarak bilinen bu muharebelerde İngiliz ve Fransız kuvvetleri, bölgede öngördükleri hedeflerine ulaşmayı ve Alçıtepe yönünde bu noktadan daha ileriye geçmeyi başaramamışlardır n

İçindekiler