Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Conk Tepesi üzerindeki Atatürk heykelinin denize bakan yanında etrafı alçak duvarlarla çevrili küçük bir anıt şeklindedir. Mehmet İrdesel’in Çanakkale Savaşları ve Harp Sahaları Rehberi adlı eserinde 1919 yılında yaptırıldığı belirtilmekteyse de bu tarih, işgal dönemine denk düştüğünden pek uygun bir tarih olarak görülmemektedir.

İçindekiler