Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Kilye Koyu

Kilye Koyu, adını günümüzdeki Kilye Ana Tanıtım Merkezi’nin bulunduğu sırtlarda, antik dönemde yer alan Koila yerleşiminden alır. Bazı kaynaklarda burada yer alan yerleşim yerinin, Atinalı Kelius tarafından kurulduğu belirtilirse de kuruluş tarihi hakkında net bir bilgi bulunamamıştır. Ancak bölgede tespit edilen bazı buluntuların Roma dönemine ait olduğu tespit edildiğinden, kentin Romalılar tarafından kurulmuş olması muhtemel görülmektedir. Kuruluşundan itibaren kentin “Koila” ya da “Coele” olarak tanımlandığı tespit edilmiştir. Daha güneyde bulunan Madytos’un (Eceabat’ın), zaman içinde daha çok ön plana çıkmasıyla birlikte Koila yerleşiminin önemi azalmıştır.

İçindekiler