Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey.

GÜRSEL AKINGÜÇ ARRŞİVİ

57. Alay Şehitliği geçildikten biraz sonra Mehmet Çavuş Anıtı ve The Nek Mezarlığı’nın bulunduğu noktaya giden yolun, Conkbayırı istikametinden ayrıldığı görülür. Bu yol ayrımı noktası ile Düz Tepe arasında uzanan sırt, Kılıç Bayırı olarak tanımlanmıştır.

Kılıç Bayırı’nın denize doğru uzanan yamacına ise “Kabak Sırtı” adı verilmiştir. Yolun Kabak Sırtı kesiminde ve her iki yanında, üzerleri bitki örtüsü ile kapanmış birçok Türk siperi kalıntısı mevcuttur.

25 Nisan 1915 günü saat 10:30 sonrasında, 261 Rakımlı Tepe-Su Yatağı hattından başlayan 57. Alay’ın taarruzu sırasında, ön safta yer alan Yüzbaşı Ata komutasındaki 2. Tabur, bu sırt üzerinden taarruzunu devam ettirmiştir. Ancak 2. Tabur’un taarruz istikameti üzerinde yer alan arazi kesimi, 261 Rakımlı Tepe’den itibaren denizdeki düşman topçusunun ateşine tamamen açıktır. Düşman arazinin kendisine sağladığı olanaklarla bölgeye topçu ateşi açmış ve taarruz safları arasında patlayan top mermileri nedeniyle 2. Tabur ağır zayiat vermiştir. Buna rağmen düşmanı Cesaret Tepe’nin gerisine, Arıburnu Yarları olarak bilinen bölgeye kadar geri atmıştır.
25-26 Nisan 1915 gecesi, Arıburnu Yarları’na kadar ilerlemeyi başarmış 2. Tabur’a bağlı gruplar, günümüzdeki Mehmet Çavuş Anıtı hizasına kadar geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

İçindekiler