Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

180 Rakımlı Tepe (Baby 700) Mezarlığı ve Mesudiye Topu

25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu sahillerine yönelik Anzak çıkarması planlanırken, Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkomutanlığı Karargâhı’ndaki subaylar, çıkılacak arazi üzerindeki bazı önemli noktaları harita üzerinde belirlemişler ve Arıburnu üzerinden Hain Tepe, Yüksek Sırt, 180 Rakımlı Tepe, Kılıç Bayırı, Düz Tepe, 261 Rakımlı Tepe yoluyla Conk Tepesi’ne ulaşan hattı “First Ridge” (Birinci Sırt) olarak adlandırmışlardır.
180 Rakımlı Tepe ise sahilde Kel Tepe ile başlayıp Yeşil Tarla, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, Merkez Tepe ve Bomba Sırtı ile devam eden ve yine İngilizler tarafından “Second Ridge” (İkinci Sırt) olarak adlandırılan silsilenin, “Birinci Sırt” ile birleştiği noktayı oluşturur. Bu nedenle Arıburnu Cephesi’ndeki en kritik mevkilerden biridir. Bu kritik mevkiin az ilerisinde ise 216 metre rakımlı Düz Tepe yer alır.

Düz Tepe’nin deniz seviyesinden yüksekliği olan 216 metre; İngiliz ölçü birimi ile 700 foot. Bu nedenle Düz Tepe, çıkarma başlamadan önce İngilizler tarafından haritalara “Big 700” (Büyük 700), bunun hemen güneyindeki 180 Rakımlı Tepe de “Baby 700” (Bebek 700) olarak işaretlenmiştir.
25 Nisan 1915 günü saat 10:00’dan sonra 57. Alay’ın taarruzu, Conkbayırı üzerinden 180 Rakımlı Tepe istikametine doğru, bir başka deyişle bu bölgedeki düşmanın sol kanadına doğru başlamıştır. Taarruzun ilk kademesini oluşturan 2. Tabur Düz Tepe-Kılıç Bayırı civarına ulaştığında, denizdeki gemilerden açılan yoğun bir topçu ateşine hedef olmuştur.
Düz Tepe-Kılıç Bayırı-180 Rakımlı Tepe hattının ve özellikle Düz Tepe’nin denizdeki savaş gemilerinin top atışları için rahat ve açık bir hedef olması nedeniyle, İngilizler “Big 700” tanımlamasını “Battleship Hill” (Savaş Gemisi Tepesi) olarak değiştirmişlerdir. Buna karşılık 180 Rakımlı Tepe için belirledikleri “Baby 700” tanımlaması olduğu gibi kalmıştır.

25 Nisan 1915 günü akşam saatlerinde 180 Rakımlı Tepe ve civarında süren şiddetli çarpışmalardan sonra tepe, Türk tarafında kalmış ve Anzaklar tarafından bir daha asla ulaşılamamıştır.
25 Nisan 1915’i takip eden günlerde Anzak kuvvetlerinin tutabildikleri kıyı başı, bir kenarı denize dayalı bir üçgen şeklini almış ve bu üçgenin en önemli köşesini teşkil eden 180 Rakımlı Tepe ise muharebeler süresince Türk tarafının elinde kalmıştır.

İçindekiler