Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Serçe Tepe (Walker Sırtı) Mezarlığı

Arıburnu Yarları mevkiine gelmeden hemen önce sağ yanda yer alan Walker’s Ridge Mezarlığı, batı yönünde Yüksek Sırt’tan ayrılan ve sahile kadar uzanan bir diğer sırtın hemen kenarında yer alır. Mezarlığın güney yönüne bakan köşesinin ilerisinde, çalıların arasında, ancak dikkatle bakıldığında görülen bir patika bulunur.
Anzaklar tarafından muharebeler sırasında yapılan ve sahile kadar uzanan, günümüzde üzerinde yürünmesi oldukça riskli olan bu patikanın başlangıç noktasından yaklaşık 25 metre sonra küçük bir düzlüğe gelinir.
Arıburnu’ndan Büyük Kemikli Burnu’na kadar bütün sahil ile birlikte, özellikle kuzey yönünde yer alan arazinin bütününe hâkim, oldukça güzel manzaralar sunan bu küçük düzlüğün hemen altında, deniz tarafında ise yine küçük bir tepecik görülür. Burası Serçe Tepe’dir. Anzaklar tarafından sadece bu tepe değil, mezarlığın bulunduğu noktadan sahile kadar uzanan sırtın tamamı, General Walker’ın adıyla anılmış ve “Walker Ridge” (Walker Sırtı) olarak adlandırılmıştır.

Walker Sırtı Mezarlığı ise 1915 yılında, muharebeler sırasında bazı Anzak askerlerinin buraya gömülmesi ile oluşturulmuştur. Mezarlık, bir siper ile bölünmüş orijinal mezarlığı temsil etmek amacıyla 2 parsel olarak düzenlenmiş, 17x30 metre boyutlarında dikdörtgen şeklinde bir alan üzerinde yer almaktadır. Mezarlığın giriş bölümü, Walker Sırtı’na ve denize yönelik yapılmıştır.

Mezarlıkta yatanların çoğunluğunun kimlikleri belirlenmiştir. Bu mezarlıkta 30’u Avustralyalı, 49’u Yeni Zelandalı, 1’i İngiliz Kraliyet Deniz Tümeni personeli ve 12’si kimliği meçhul olmak üzere toplam 92 asker gömülüdür.

İçindekiler