Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Feyzi Efendi’nin Mezarı

Rumeli Mecidiye Tabyası Şehitliği’nin hemen yanında tek kişilik bir mezar bulunur. Bazı kaynaklarda bu mezarın, 18 Mart 1915 tarihindeki Çanakkale Boğaz Muharebesi öncesinde birliğinden firar eden, ancak daha sonra pişman olarak geri dönen ve 18 Mart günü şehit düşen bir askere ait olduğu, askerin firar suçu işlediği için, şehit olan diğer arkadaşlarından ayrı gömüldüğü ileri sürülür. Hatta bölgede rehberlik yapan bazı kişiler tarafından bu mezarın, Seyit Onbaşı’nın mezarı olduğu dahi söylenmektedir.

Ancak Feyzi Efendi; Osmanlı Padişahı III. Selim zamanında yaşamış mimar, matematik bilgini ve devlet adamıdır.
1804 yılında kaleme aldığı ve denizcilerin bulundukları yerin mevkiinin hesaplanmasını konu alan “Muhazarat-ı Feyziye” adlı elyazması bir eseri bulunmaktadır.

Devlet kademesinde İrad-ı Cedid Defterdarlığı’na (Nizam-ı Cedid Ordusunun Hazine Defterdarlığı) kadar yükselmiş, kalelerin güçlendirilmesi göreviyle Çanakkale Boğazı’na gönderilmiştir. İngiliz donanmasının 19 Şubat 1807 yılında boğazı geçmesi olayında kusurlu bulunmuş ve bu olaydan bir süre sonra idam edilmiştir.
Kilitbahir köyü ilkokulunun bahçesinde dağılmış olan mezar taşları toplanarak 1980 yılı Nisan ayında Rumeli Mecidiye Şehitliği’nin yanına konulmuştur.

Mezar taşında yazılı olan ifadeler şöyledir:
Sonsuz olan Allah’tır
Eski Defterdar Feyzi Efendi
İdam hükmü bu soylu kişiye verildi
Akdeniz Boğazı’na onarıma gitmişti
Verdi boğazı ele cennete attı can
Şüphesiz seyyid imiş Muharremde oldu şehit
Hak Teâlâ kabrini cennet bahçelerinin kapılarında etsin
Tövbe istiğfar edip Kuran’ı bir kez hatmetmiş
Yüzünü dönüp Hakka cennete yürüdü
Gözyaşı damlasını tarihe döktü
Feyzi Efendi ahiret ırmağını mekân eyledi dedi
30 Mart 1807.

İçindekiler