Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Namazgâh Tabyası

Kilitbahir Kalesi’nin bir bölümü olan ve güneyinde yer alan Sarı Kule ile neredeyse bitişik vaziyettedir.
Sultan III. Mustafa döneminde Osmanlı ordusunun topçu birliklerinin ıslahı için ülkemize gelen Baron De Tott’un önermesiyle 1770 yılında inşasına başlanmış, yıllar içinde tabyaya ilave edilen bina ve tesisler ile birlikte büyümüştür. Çanakkale Boğazı’nda yapılan ilk ve en büyük tabyadır. Tabyanın yerinin belirlendiği ve inşasına başlandığı dönemde boğaz komutanı; yine aynı yıl Seddülbahir Muhafızlığı ile Boğaz Seraskerliği’ne tayin edilen, eski sadrazam Moldovancı Ali Paşa’dır.

İlk yapıldığı dönemden sonra Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülmecit ve Sultan II. Abdülhamit dönemlerinde yapılan yeni ilavelerle daha da büyümüş ve bir anlamda “merkez tabya” niteliği kazanmıştır. Günümüze ulaşan son halini, 1890’ların sonunda Sultan II. Abdülhamit döneminde almış ve 2005-2006 yıllarında Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek, 18 Mart 2006 tarihinde ziyarete açılmıştır.

İçindekiler