Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Kilitbahir Kalesi ve Köyü

1453 yılında İstanbul’un fethi ile sonuçlanan kuşatma sırasında Bizans’a yardım etmek amacıyla gelen Papalık donanması, Çanakkale Boğazı’ndan kolaylıkla geçmiş ve İstanbul’a ulaşmıştır. Bu donanmanın Haliç’e girmesi ve getirdiği yardımı Bizans’a ulaştırması da engellenememiştir. Bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda da tedbir almak isteyen Sultan II. Mehmed (Fatih), 1462-1464 yıllarında, boğazın en dar yerine, karşılıklı olarak iki kale yaptırmıştır. Evliya Çelebi tarafından, kale üzerindeki Sultan II. Mehmet’e ait kitabede 1452 yılı yazdığı ifade edilmekteyse de bu tarihin gerçeği yansıttığı pek söylenemez.

Mimar Murat Ağa tarafından planlanıp yapıldığı tahmin edilen bu kalelerden Anadolu yakasında, Sarı Çay (veya Koca Çay) ağzının hemen kuzeyinde yer alanına “Kala-i Sultaniye” (Sultan Kalesi), Rumeli yakasında yer alanına ise “Kilid-ül Bahir” (Denizin Kilidi) adları verilmiştir.

Sultan I. Süleyman (Kanuni) döneminde tamir ettirilmiş ve iki kule ile sur eklenmiştir. Kulelerden kuzeyde yer alanı yıkılmış ve yok olmuştur. Güneyde yer alanı ise halen durmakta ve “Güney Kulesi” veya daha çok “Sarı Kule” olarak bilinmektedir. Deniz tarafındaki surların ise önemli bir bölümü günümüze ulaşmamıştır.

İçindekiler