Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Kaşıklı Dede

Eceabat yönünden gelindiğinde, Kilitbahir köyü girişinde yolun hemen sağ yanında “Kaşıklı Dede” adıyla bilinen bir mezar görülür. Burası yöre halkı ve ziyaretçiler tarafından bir yatır olarak kabul edilmiştir. Kimileri, bu mezarda çeşitli adaklar adar, dileklerinin gerçekleştiğine inandıklarında da tekrar gelip mezara bir kaşık saplar. Ancak Yeditepe Yayınları tarafından yayımlanan, Harp Akademisi 1934-1935 Tedrisatından, Çanakkale Savaşı’ndan Alınan Dersler-Muallim Kurmay Albay Fahri Belen adlı kitapta şu bilgiye rastlanır: “Karavanadan rahatça yemek yiyebilmek için bizim askerlerin hepsinin bir tahta kaşığı vardı, dolaklarının içinde taşırlardı. Seneler önce yol açma sırasında güzergâhtaki şehitlerimizin toplanan kemikleri yol yakınında açılan bir çukura konmuş, üzeri bir kişilik mezar şeklinde kapanmış, yeri belli olsun diye bulunan kaşıklarla mezarın etrafı çevrilmiş. Yöre halkı burasını ‘Kaşıklı Şehit’ adı ile bir yatır yeri olarak kabul etmiş. Her adağı olan mezarın üzerine sapından bir kaşık saplamış. Şimdi üzerinde yüzlerce kaşık var.” Fahri Belen’e ait bu ifadelerden anlaşılan, Kaşıklı Dede mezarının aslında birçok şehidimize ait kemiklerin topluca gömüldüğü bir yer olduğudur.

İçindekiler