Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Dur Yolcu

Değirmen Burnu Tabyası’nın arkasındaki tepenin yamacında yer alır. “Dur Yolcu” şiirinin ilk iki mısrası ile iki figürden oluşur. Tepenin yamacında yer alan mısralar ile Mehmetçik ve meşale figürü, 1960 yılında bölgedeki garnizonda asteğmen olarak askerlik görevini yapan Seyran Çebi tarafından yapılmıştır.
Yamaçta yazılı olan mısraların alındığı “Dur Yolcu” isimli şiir, şair Necmettin Halil Onan’a ait olup, şiirin bütünü ise şöyledir:

DUR YOLCU
Bilmeden gelip bastığın bu toprak
Bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda
İstiklâl uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir
Bu tümsek koparken büyük zelzele
Son vatan parçası geçerken ele
Mehmet’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir

Düşün ki haşrolan kan, kemik ve etin
Yaptığı bu tümsek amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir
Çanakkale kent merkezinin tam karşısında yer alan “Dur Yolcu”, geceleri aydınlatılmakta olup, hem boğazdan geçen bütün gemiler, hem de Çanakkale tarafından rahatça görülebilmektedir.

İçindekiler