Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Değirmen Burnu Tabyası

İsimsiz Topçu Yüzbaşı Şehitliği’ni geçer geçmez hemen yolun sağ yanındadır. Çanakkale Boğazı’nın savunması için inşa edilen tabyaların nerelere yapılacağını belirleyen kişi, Sultan III. Mustafa döneminde görev yapan, Macar asıllı Fransız Topçu Mühendisi Baron De Tott’dur. Baron De Tott, o dönemi, orijinal adı Mémoires du Baron de Tott, sur les Turcs et les Tartares-Amsterdam 1785 olan ve 18. Yüzyılda Türkler başlığı altında, Tercüman Yayınları tarafından Türkçe olarak da yayımlanan kitabında anlatmıştır. Kitapta şu ifade yer almaktadır: “Rumeli kıyısındaki hisara daha yakın olan Değirmen Burnu, Anadolu yakasındaki iki batarya ile çaprazlama gelebileceğinden orada da bir batarya kurulması gerekiyordu.” Değirmen Burnu üzerinde savunma amaçlı bir tesisin yaptırılması fikrinin Baron De Tott’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak günümüzde mevcut olan tabya, 1890’lı yıllarda Sultan II. Abdülhamit döneminde yaptırılmıştır. Kışla binası, yine aynı dönemde yapılmış olup, 19. yüzyıl Türk askeri mimarisinin güzel bir örneğidir. 18 Mart 1915 günü gerçekleşen Çanakkale Boğaz Muharebesi sırasında, muharebenin yapıldığı bölgenin görüş ve dolayısıyla atış açısı dışında kalması nedeniyle, Topçu Binbaşı Nuri Bey komutasındaki Değirmen Burnu Tabyası, herhangi bir faaliyet göstermemiştir.

İçindekiler