Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Kırmızı Sırt ve Johnston’s Jolly Mezarlığı

Kanlı Sırt ile Merkez Tepe arasında yer alan ve ortalama olarak 124 metre yükseklikteki bu platonun batıya doğru olan uzantısı neredeyse deniz kıyısına kadar ulaşır.

25 Nisan 1915 günü saat 08:00’de Kemal Yeri üzerinden 27. Alay ile başlayan Türk karşı taarruzunun, doğu yamacına ilerlediği zamana kadar yaklaşık 4,5 saat savunmasız kalan bu sırtta, Anzak birlikleri kolayca ilerlediler. Ancak 27. Alay’ın makineli tüfek bölüğünün Sancak Tepe civarında mevzilenerek açtığı makineli tüfek ateşi nedeniyle, Kırmızı Sırt üzerinde yerleşme olanağı bulamadılar ve yolun sol tarafında görülen siperleri (Anzak ön hatları) kazarak sırtın batı kısmına yerleştiler.

Muharebelerin ilk günlerinde, özellikle 27 Nisan 1915 günü saat 07:30’da başlayan Türk taarruzu ile bu sırt üzerinde tesis edilen hatlar, 1 Mayıs 1915 Türk taarruzu sonucunda Anzak hatlarına 40–70 metre kadar yaklaştırılmıştır.

İçindekiler