Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Kanlı Sırt (Lone Pine)

Arıburnu Cephesi’nin güney kanadının en önemli direnek noktası olan bu düz arazi, doğudan batıya doğru uzanan küçük bir plato şeklinde olup en yüksek noktasında 126 metre rakıma ulaşır.

Her iki taraf için de önemli ve kritik olan bu mevzi, 25 Nisan 1915 sabahında Anzaklar tarafından saat 07:00 civarında işgal edilmiştir. Ancak Anzaklar bu sırt üzerinde yerleşme imkânı bulamadan, 27. Alay’ın, 1. Tabur’unun saat 15:00 sıralarındaki süngü taarruzuyla, şimdiki Lone Pine Anıt–Mezarlığı’nın denize bakan yamacına kadar geri atılmışlar ve donanmanın ateş desteği altında söz konusu yamaç üzerinde mevzilenmeyi başarmışlardır.

25, 26, 27, 28 Nisan 1915 günleri ile 1 ve 19 Mayıs 1915 günlerinde her iki tarafın taarruz ve karşı taarruzlarıyla Kanlı Sırt üzerinde çok şiddetli ve kanlı çarpışmalar yaşanmıştır. 1 Mayıs 1915 günü gerçekleşen Türk taarruzundan sonra bu sırt “Kanlı Sırt” olarak anılmaya başlanmıştır.

19 Mayıs-6 Ağustos 1915 tarihlerinde her iki tarafın ön hat siperleri, Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın doğu ve batı duvarları hizasından geçen hatlar şeklinde kalmıştır.

Ancak 6 Ağustos 1915 günü gerçekleşen Anzak taarruzu ile Lone Pine Anıt-Mezarlığı’nın üzerinde bulunduğu arazi parçası tamamen Anzakların eline geçmiştir. 16. Tümen Komutanı Albay Rüştü (Sakarya) komutasındaki Türk birlikleri, “7 bin164 zayiat” vermesine rağmen Kanlı Sırt üzerindeki Anzak ilerleyişini, Lone Pine Anıt-Mezarlığı’nın doğu yönündeki hatta durdurmayı başarmıştır.

Her iki taraftan da binlerce askerin canına mal olan Kanlı Sırt üzerindeki çarpışmalar, genelde siper savaşları şeklinde geçmiştir. Bu bölgedeki karşılıklı siper hatları, muharebelerin sonuna kadar 6–10 Ağustos 1915 günlerindeki Kanlı Sırt Muharebesi sonucunda aldığı şekliyle kalmıştır.

Lone Pine Anıt-Mezarlığı içindeki şapel şeklindeki yapının bulunduğu nokta, Şehitler Tepesi olarak tanımlanan küçük bir yükseltinin bulunduğu yerdir.

Muharebeler sonrasında bu noktaya, Arıburnu Cephesi’nin sol kanadından sorumlu olarak görev yapan 16. Tümen’in anısına, Türk tarafınca bir anıt yaptırılmıştır. Ancak söz konusu anıt, işgal döneminde Lone Pine Anıt-Mezarlığı yapılırken tamamen yıkılıp, yok olmuştur.

İçindekiler