Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Anzak Koyu

Hain Tepe’nin batı yamacının deniz kenarında son bulduğu bölgede yer alan küçük bir koydur. Anzak Koyu; kuzeyindeki Arıburnu ile güneyindeki Küçük Arıburnu arasında kalan, yaklaşık 650 metre uzunluğunda bir sahil şeridine sahiptir.

25 Nisan 1915 sabahı saat 04:30’da, Arıburnu ve civarındaki sahillere çıkan Anzak askerleri, çıktıkları noktaya hâkim durumdaki Hain Tepe ile Küçük Arıburnu üzerinde mevzilenmiş Türk askerlerinin açtığı tüfek ateşiyle karşılaştılar.

İngilizlere ait bazı kaynaklarda; “bu bölgede Türklerin en az dört makineli tüfekleri vardı” şeklindeki asılsız iddialarına karşılık, burada mevzilenmiş Türk kuvvetinin mevcudu yaklaşık 80 kişiden ibaretti.  Onların gözetlediği sahile çıkan ilk kademedeki 1500 kişilik Anzak kuvvetinin, çıkarma filikalarını sahile yönlendiren istimbotların üzerindeki makineli tüfeklerin ateşleriyle desteklendiği bilinmektedir. Neredeyse 20/1 oranındaki sayısal üstünlük ve sahile oldukça yakın mesafeden sağlanan makineli tüfek ateşi desteği avantajına sahip bir düşman karşısında buradaki Türk takımının çok fazla varlık göstermesi beklenemezdi. Dolayısıyla Anzak Koyu ve bu koyu çevreleyen hâkim durumdaki arazi, saat 06:00 civarında tamamen Anzak kuvvetlerinin kontrolüne girmiştir.

İçindekiler