Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Damakçılık Bayırı Kitabesi

Damakçılık Bayırı, Bomba Tepe’nin batısında yer alan ve Bomba Tepe ile deniz kıyısı arasında bulunan yegâne yükseltidir. Bomba Tepe’ye hiçbir zaman bütünüyle hâkim olamayan düşman için, bu nedenle çok kritik bir arazi kesimidir. Anafartalar Muharebeleri sırasında Damakçılık Bayırı’nı hedef alan Türk taarruzları başarıya ulaşmış olsaydı Anafartalar ve Arıburnu Cephelerinde savaşan düşman kuvvetlerinin birbiriyle irtibatı kesilmiş olacaktı.
Mimar Ahmet Gülgönen’in tasarladığı kitabe, Damakçılık Bayırı’nın batı ucunda yer almaktadır. Taş kaplama kitabe, Arıburnu istikametinde giderken yolun sol yanında ve yoldan yaklaşık 80 metre içerde yer almaktadır. Yoldan kitabeye ulaşan, fakat her geçen yıl biraz daha kaybolan patika kullanılarak yakınına gitmek mümkündür.

Damakçılık Bayırı Kitabesi’nde yazılı olan ifade şudur:
“Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal 7. Tümeni 9 Ağustos 1915 günü Damakçılık Bayırı’na taarruz ettirerek Anzak Kolordusu’nun, 9. İngiliz Kolordusu ile işbirliğini ve Çimentepe yönünde belirecek tehlikeyi önledi”.

İçindekiler