Çanakkale Gezi Rehberi

Kitap

Kanlı Sırt Kitabesi

14 Kasım 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından korunması gereken kültürel varlık olarak tescil edilen Kanlı Sırt Kitabesi; Kaba Tepe-Conkbayırı yolu kenarında, Kanlı Sırt’ın doğu ucunda yer alır.

25 Nisan 1915 sabahı Kaba Tepe sahilini ateş altına alabilecek şekilde mevzilenmiş olan, Yüzbaşı Sadık komutasındaki 7. Dağ Topçu Bataryası, muhtemelen kitabenin bulunduğu bölgede veya yakınında mevzilenmiş olmalıdır. 9. Topçu Alayı’nın 3. Tabur’una bağlı olan bu batarya, Arıburnu sahilini görmeyen bir mevkide bulunduğundan, 25 Nisan 1915 sabahı Anzak çıkarmasının başladığı saatlerde, çıkarmaya müdahale edememiş ve saat 07:00 civarında Anzakların baskınına uğrayıp dört topundan üçünü düşmana kaptırmıştır. Düşmana kaptırılan bu toplar, saat 08:00’de Topçular Sırtı üzerinden başlayan 27’nci Alay’ın taarruzu sırasında, Binbaşı İbrahim (Çetiner) komutasındaki 1. Tabur tarafından saat 15:00 civarında geri alınmıştır.

İçindekiler