Bir Usta Bin Usta

Kitap

Kurs Bilgileri
Kargı bezi dokumacılığı kursu Nisan-Temmuz 2011 tarihleri arasında Kargı İl Halk Eğitim Merkezi’nin dokuma atölyesinde gerçekleşti.