Bir Usta Bin Usta

Kitap

Geçmiş yıllarda yöre halkı pamuk ve ipekböcekçiliği ile uğraşmış, dokumada kullanılan ip ve ipeği kendi imkânları ile üretmiş ve Kargı bezi dokumacılığında kullanmıştır.