Bir Usta Bin Usta

Kitap

Bir süre bekletilen boynuzlar ustanın gözetiminde kesiliyor.

Daha sonra tesviyesi yapılan boynuz yeniden ateş ocağında ısıtılarak ikinci kez düzeltme işlemi yapılır.