Bir Usta Bin Usta

Kitap

Sıcaklığın etkisiyle tekrar eriyen savat, boşluklara iyice nüfuz eder. Bu aşamadan sonra soğuması için bekletilir ve cilalanarak kullanıma hazır hale gelir. Muskalıklar, gerdanlıklar, saç tokaları, saç bağları, tepelikler, bilezikler, yüzükler ve kemerler savatla yapılan eşyalardandır.