Bir Usta Bin Usta

Kitap

Yazma baskısında, ıhlamur ağacından yapılmış kalıplar kullanılıyor.

Ihlamur ağacı yumuşak, kolay oyulabilir, dayanıklı, iyi zamk tutan bir ağaç cinsi olduğu için kalıp hazırlamaya çok uygundur. Bu ağaç üzerine desen sabit kalemle çizilir ve küçük “nakış bul” adı verilen bir bıçakla oyularak desen ortaya çıkarılır. Kaç desen ve renk kullanılacaksa o kadar kalıp hazırlanır. Tek renkli desenler için tek kalıp hazırlanır. Elvan denilen çok renkli baskıda, her renk için ayrı bir kalıp hazırlanır. Kalıp oymacılık zor ama zevkli bir çalışmadır. Başörtüsünün yanı sıra bohça, sofra örtüsü, yorgan yüzü için de kullanılır. Teknolojinin gelişmesi ile ağaç baskı tekniği de değişti, seri üretime daha elverişli ve daha kolay serigrafi kullanılmaya başladı.
 
Kurs Bilgileri
Ekim-Aralık 2012 tarihleri arasında yapılıyor. Eğitimler, usta Yasemin Ertaştan tarafından verilecek.