Bir Usta Bin Usta

Kitap

Eski bir el sanatı türü olan yazmacılık, en güzel örneklerini Tokat’ta verdi. Kalem işi yazma ve baskı yazma olmak üzere iki türde yapılır. Kalemişi yazma, kumaş fırça ile boyandığı için daha çok resim sanatına yakındır ve örnekleri çok azdır. Baskı yazmalar ise fazla sayıda üretime daha elverişlidir. Baskı yazmalarda, sulak yerde yetişmiş ıhlamur ağacından yapılmış kalıplar kullanılır.