Baharat Atlası: Hoş Tatlar Acılar Ve Kokular

Kitap

FOTOĞRAF: DREAMSTIME

Baytop A., Farmasötik Botanik, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2311, İstanbul, 1977

Baytop, T. Türkiye’de Bitkiler İle Tedavi, (İlaveli 2. Baskı) Nobel Kitap Evi, İstanbul, 1999

Baytop T., Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara, 1994

Chiej. R., Encyclopaedia of Medicinal Plants, MacDonald, 1984

Dalby A., Tehlikeli Tatlar Tarih Boyunca Baharat, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004 Davis P. H., Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol 1-10, Edinburgh, 1985

Durmuşkahya C., Ege Bölgesinin Doğal Yayılış Gösteren Ağaç ve Çalıları, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006

Eyüpoğlu İ. Z., Anadolu Halk İnançları, Hürriyet Yayınları no: 175, İstanbul, 1977

Hedrick. U. P., Sturtevant's Edible Plants of the World, Dover Publications 1972

Kahya, E., İbn-i Sina EL-Kanun fi ’t Tıbb II. Kitap, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2000

Kahya, E., İbn-i Sina EL-Kanun fi ’t Tıbb I. Kitap, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995

Larkcom J., Oriental Vegetables John Murray 1991

Nişanyan S., Sözlerin Soyağacı, Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, Adam Yayınları, 3. Basım, 2004

Norman J., Spices, Dorling Kindersley Ltd, London, 1990

Ortiz, E.L., Th e Encyclopedia of Herbs, Spices and Flavourings, Dorling Kindersley Ltd., London, 1992

Schivelbusch W., Tastes of Paradise : A Social History of Spices, Stimulants and Intoxicants, Vintage Publishing, London, 1993

Seçmen. Ö, Gemici Y., Leblebici E., Görk G., Bekat L., Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 116, İzmir, 2000

Simpson B. B., Ogorzaly M. C., Economic Botany, McGraw Hill Higher Education, 3 Rev Ed. Edition, USA, 2001

Sortun A., Spice: Flavors of the Eastern Mediterranean, William Morroe Cookbooks, New York, 2006

Th eophrastus, Enquiry into Plants I, Book 1-5, Loeb Classic Harward Press, 1916

Turner, J., Spice: Th e History of a Temptation, Alfred A. Knopf Pub., New York, 2004

Usher G., A dictionary of Plants Used by Man, CBS Publishers, India, 1971

Zeybek N., Zeybek U., Farmasötik Botanik, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No:1, İzmir, 1994