Baharat Atlası: Hoş Tatlar Acılar Ve Kokular

Kitap

Pistacia lentiscus var. chia

FOTOĞRAF: C. DURMUŞKAHYA

Sakızağacı, sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) ailesindendir. Sakız da sakız ağacının gövdesinden elde edilen reçinelere verilen isimdir. Antepfıstığı, menengiç ve sumağın yakın akrabası olan sakız ağacı her dem yeşil, küçük bir ağaçtır. Sakız ağacının tüysü yapıda olan derimsi yaprakları parçalanmıştır; 6-12 adet yaprakçıktan oluşan yaprakların sapları kanatlıdır. Sakız ağacının çiçeklerinin renkli yaprakları yoktur. Bu nedenle rüzgârla tozlaşır. Bu ağacın 3-4 milimetre çapında kırmızı, küremsi meyveleri vardır. Bu meyveler yaprak koltuklarında salkımlar halinde bulunur.

Bir tür reçine olan sakız, kendine has kokusu ve antiseptik özelliği nedeniyle antik çağlardan beri kullanılan önemli bir baharattır.

Pahalı olması nedeniyle bir zamanlar sadece kralların ve padişahların kullanabildiği bu madde yakın zamana kadar Çeşme Yarımadası’nda üretiliyordu. Günümüzdeyse bu bölgede sakız ağaçlarının kesilmesi nedeniyle artık üretilemiyor. Bugün sakız sadece Sakız Adası’nda bulunan ağaçlardan elde ediliyor. Sakız sahip olduğu keskin aroması nedeniyle özellikle tatlılarda, unlu mamullerde ve içeceklerde kullanılan önemli bir baharattır.